Ansvarsrapport

Formler för uträkning av nyckeltal

Soliditetsgrad, % = Eget kapital x 100
Balansomslutningen − erhållna förskottsbetalningar
(Antal personer som började på företaget 1.1–31.12. +
Omsättning i medeltal, % = Antal personer som slutade på företaget 1.1–31.12.)/2 x 100
Antalet anställda 31.12.
Omsättning, % = Antal personer som slutade på företaget 1.1–31.12. x 100
Antalet anställda 31.12.
Omsättning, personal som sagt upp sig, % = Antal personer som sa upp sig 1.1–31.12. x 100
Antalet anställda 31.12.
Sjukfrånvaro i procent = Antalet sjukfrånvarodagar under räkenskapsperioden 1.1–31.12. x 100
Teoretisk regelbunden arbetstid under räkenskapsperioden 1.1–31.12.