Ansvarsrapport

Vår verksamhet

Hansel är statens inköpscentral, som konkurrensutsätter och upprätthåller ramavtal om varor och tjänster för statens upphandlingsenheter. Utöver ramavtal erbjuder företaget experttjänster inom upphandlingar åt sina kunder.

Hansels mål är att vara en effektiv motor för statens upphandlingsverksamhet. En av kärnuppgifterna är att öka lönsamheten inom statens upphandlingsväsende. Ett ansvarsfullt och nära samarbete med kunderna ger Hansel möjlighet att uppnå betydande ekonomiska besparingar för staten.

Förutom besparingarna möjliggör den centraliserade upphandlingsmodellen även ett större hänsynstagande till ansvarsaspekterna vid upphandlingar. Hansels mål är att vara en föregångare inom ansvarsfulla upphandlingar.

Hansel vill erbjuda sina kunder säkra och enkla lösningar; göra det komplicerade enkelt. Många års erfarenhet av krävande upphandlingar har även ökat kompetensen inom ansvarsfulla upphandlingar hos företagets experter.

De stora volymerna inom statliga upphandlingar intresserar företag och det ger Hansel goda möjligheter att påverka verksamhetssätten hos de anbudsgivare som deltar i upphandlingarna. Enligt statens anvisningar kräver Hansel hållbara verksamhetssätt av avtalsleverantörerna.

Ansvarsfullhet som fundament

Hansels verksamhet styrs av upphandlingslagstiftningen, statens upphandlingsstrategi och statsrådets principbeslut.

Resultaten av verksamheten i anslutning till ansvarsarbetet presenteras i form av en ansvarsrapport som ges ut på finska, svenska och engelska varje år. Den föregående ansvarsrapporten publicerades den 11 april 2014. Rapporteringen bygger på en väsentlighetsmatris, i vilken man har tagit hänsyn till G4-rapporteringsprinciperna.

De ansvarsteman som presenteras i ansvarsrapporten har utvärderats i matrisen utifrån intressegruppernas perspektiv och företagets verksamhet. Utifrån det fokuserar Hansel i sin rapportering på de ansvarsfrågor som man konstaterat är viktigast.