Ansvarsrapport

Ansvarsrapportens uppbyggnad

I ansvarsrapporten presenteras de viktigaste uppgifterna och resultaten inom ansvarsfullhet under 2014.

Helhetsbilden av Hansels ansvarsfullhet utformas genom att presentera megatrender i anslutning till ansvarsfullhet och Hansels verksamhet, företagets strategi, samarbete med intressegrupper och en väsentlighetsmatris för ansvarsfullhet.

Ansvarsfullheten i anslutning till verksamheten presenteras i rapporten via ansvarsprogrammet, ansvarsfulla upphandlingar och samarbete med intressegrupper. I rapporten redogör man också för hur man tar hänsyn till ansvarsfrågor på vår arbetsplats.

I rapporten presenteras även alla de Hansels ramavtal som fått bolagets eget miljömärke och det redogörs också på vilka grunder de fått detta märke.

gri

Rapportering i enlighet med GRI-regelverket

Rapportens struktur bygger på det internationellt godkända regelverket Global Reporting Initiative GRI G4 (Core) som uppdaterades år 2013. I enlighet med GRI-regelverket presenteras en tabell med det grundläggande innehållet i rapporten samt uppgifter om var informationen finns.

Om uppgifterna inte finns tillgängliga anges det tillsammans med en förklaring i tabellen. En del av uppgifterna ingår i bokslutet.

Hansels ansvarsrapport har getts ut på finska, svenska och engelska. Den kan läsas på adressen www.hansel.fi. Ansvarsrapporten ges för andra gången endast ut i elektroniskt format och den har kontrollerats av revisionssamfundet KPMG.