Ansvarsrapport

Öppenhet och kommunikation med intressegrupper

Principerna för Hansels kommunikation är öppenhet, konsekvens och rättidighet. I bolagets kommunikationsstrategi tar man hänsyn till principerna för ansvarsfullhet som anges i bolagets strategi.

Målet med den konsekventa kommunikationen är bland annat att värna om Hansels företagsbild, som betonar mångsidig professionalism. Målet är även att ha kvar bilden av företaget som en attraktiv och intressant arbetsgivare.

Utöver traditionella kommunikationskanaler drar Hansel nytta av sociala medier som verktyg. Med hjälp av Facebook, Twitter och LinkedIn kan vi effektivt nå ut med information om vår verksamhet och få återkoppling i realtid från kunder, leverantörer och andra samarbetspartner.

Genom tjänsterna på sociala medier vill vi förbättra kundservicen och informationsförmedlingen genom att erbjuda interaktiva kanaler till våra intressegrupper. Genom att publicera ett svar eller information i sociala medier kan man i bästa fall nå hundratals kunder. Sociala medier används vid behov också för kriskommunikation.

Information, offentlighet och sekretess

Verksamheten är genomsynlig och vi informerar öppet om sådant som rör vår verksamhet. För att säkerställa att upphandlingarna ger kommersiell framgång och sker på ett icke-diskriminerande sätt håller vi dock informationen i anslutning till upphandlingarna konfidentiella under den tid som upphandlingen pågår. Vi ger endast information till dem som deltar i upphandlingen i enlighet med kontrollerad praxis.

I utlämning av dokument följer vi anvisningarna i vilka det anges att man ska ta hänsyn till att Hansels samt Hansels kunders och leverantörers konfidentiella uppgifter skyddas.