Ansvarsrapport

Medlemskap i organisationer och intressen

Hansel var under år 2014 medlem i följande organisationer:

 • Föreningen för Europarätt
 • Helsingfors handelskammare
 • HENRY
 • IT-oikeuden yhdistys
 • Meeting Professionals International
 • Nooan Arkki (Green Office)
 • Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA
 • ProCom
 • Sisäiset tarkastajat
 • Suomen Liikematkayhdistys
 • Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys (LOGY)
 • Finska dataförbundet
 • Utvecklingscentralen för Informationssamhälle (TIEKE)
 • Yritysvastuuverkosto FIBS

Hansel verkställande direktör Anssi Pihkala är medlem i styrelsen för Myntverket i Finland och medlem i delegationen Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet).

Vd har inga betydande aktieinnehav.