Ansvarsrapport

Personalstatistik

Bolaget har anställt 11 nya medarbetare under 2014. Fyra nya anställningsavtal ingicks med män och sju med kvinnor. 81,8 procent av de nya anställda var under 30 år, och 18,2 procent över 30 år.

Sex visstidsanställda och fem fast anställda rekryterades. Anledningen till visstidsanställningarna är till största delen fast anställdas familjeledigheter. Dessutom arbetar det studerande som timanställda på Hansel under sommaren och under arbetstoppar.

Antal anställda

2014 2013 2012 2011 2010
Antal anställda i räkenskapsperiodens slut 77 73 71 66 57
Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 75 71 69 63 58
Anställningsförhållanden i kraft den 31.12. 80 79 78 77 69
Anställningsförhållanden med fast anställda i kraft den 31.12. 77 77 73 69 64
Anställningsförhållanden med visstidsanställda i kraft den 31.12. 3 2 5 8 5
Visstidsanställda på heltid den 31.12. 2 1 2 4 2
Visstidsanställda på deltid den 31.12. 1 1 3 4 3
Anställningsförhållanden på heltid (visstidsanställda och fast anställda) den 31.12. 79 78 75 73 66
Barn-/vårdledighet i medeltal 2 4 5 7 8
Fasta anställningsförhållanden den 31.12, % 96,2 97,5 93,6 89,6 92,8
Visstidsanställda den 31.12., % 3,8 2,5 6,4 10,4 7,2

Hansel har en lagstadgad jämställdhetsplan, i vilken åtgärder för att trygga jämställdhet och förebygga diskriminering presenteras. Inom bolaget följer man upp placeringen av kvinnor och män på olika arbetsuppgifter samt löneutveckling och löneskillnader.

Könsfördelning

sukupuolijakauma_1

sukupuolijakauma_2

sukupuolijakauma_3Tidigare år >

Längden på anställningsförhållanden i medeltal

Arbetsår 2014 2013 2012 2011 2010
40 eller mer 5 5 3 3 2
30–39 3 4 6 6 5
20–29 0 0 0 0 2
10–19 9 6 1 1 1
4–9 33 33 33 34 23
1–3 23 24 23 18 25
under ett år 6 6 9 11 8
Personal sammanlagt 79 78 75 73 66

Åldersfördelning

30 eller under31-3940-4950 eller över

Personalens medelålder år 2014 var 43.

Tidigare år >

Personalomsättning

2014 2013 2012 2011 2010
Nya anställningsförhållanden 11 12 12 14 9
varav visstidsanställda 6 7 3 5 2
Avslutade anställningsförhållanden 10 11 10 6 5
varav pensionerade 1 0 0 0 1
Visstidsanställningen upphörde 5 8 3 2 1
Antal som sagt upp sig 4 3 7 4 3
Omsättning i medeltal, % 13,1 14,6 14,1 13,0 10,1
Omsättning, % 12,5 13,9 12,8 7,8 7,2
Omsättning, personal som sagt upp sig, % 5,0 3,8 9,0 5,2 4,3

Man genomför en avgångsintervju med alla anställda som sagt upp sig, som har som mål att få respons på hur arbetsgemenskapen fungerar och förslag på hur man kan utveckla verksamheten och förbättra den. Återkopplingen behandlas i ledningsgruppen. Inga uppsägningar av personal har gjorts på Hansel mellan åren 2008 och 2014.

Sjukfrånvaro och olycksfall

2014 2013 2012 2011 2010
Antal olycksfall som lett till frånvaro per år 2 5 7 1 2
Antal olycksfall som skett under arbetstid per år 1 2 1
Dödsfall
Sjukfrånvaro (inkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverke 9,0 6,6 9,3 8,1 7,8
Sjukfrånvaro (exkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverke 7,6 5,4 8,3 7,4 7,1
Kortvarig (1–3 dagar) sjukfrånvaro (exkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverke 2,5 2,3 2,6 2,6 2,1
Sjukfrånvaron totalt (exkl. vård av sjukt barn), årsverke 2,4 1,6 2,4 2,0 1,8
Sjukfrånvaro i procent (inkl. vård av sjukt barn) 3,8 2,8 3,9 3,4 3,3
Sjukfrånvaro i procent (exkl. vård av sjukt barn) 3,4 2,3 3,5 3,1 3,0
Använda medel för hälsovård, €/person/år 721 596 669 486 433
Använda medel för personalens rekreation, €/person/år 456 514 579 674 504