Ansvarsrapport

Bra arbetsgivare

Hansels mål är att vara en uppskattad och ansvarsfull arbetsgivare som erbjuder sin personal en inspirerande arbetsgemenskap, intressanta arbetsuppgifter och möjligheter till fortlöpande yrkesmässig utveckling.

Cheferna ansvarar för att alla behandlas likvärdigt i vår arbetsgemenskap och att det är en jämn fördelning av arbetsuppgifter. Det får inte förekomma olämpliga ageranden och man ingriper i eventuella missförhållanden med en gång.

Vi ser även till att de gemensamma spelreglerna inom vår arbetsgemenskap respekteras och att det inte uppstår intressekonflikter kopplade till arbetsuppgifterna.

Kollektivavtal och verksamhet med personalgrupperna

Hansels kollektivavtal har förhandlats fram med hjälp av Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och De Högre Tjänstemännen YTN rf. Avtalet gäller tillsvidare.

Hela bolagets personal, med undantag av vd, omfattas av kollektivavtalet. Personalen representeras enligt kollektivavtalet av förtroendemannen som väljs bland de anställda.

Personalens rättigheter drivs även av personalföreningen som är medlemsorganisation i De Högre Tjänstemännen YTN rf. Cirka hälften av Hansels anställda är med i fackförbund. Kollektivavtalet och anvisningar som berör personalen finns på bolagets intranät.

Arbetstillfredsställelse och utveckling av chefsarbetet

En fungerande och väl ledd arbetsplats påverkar personalens arbetstillfredsställelse, engagemang och entusiasm. Att skapa bra sammanhållning är viktigt.

På Hansel utvärderas situationen på arbetsplatsen genom en ingående arbetshälsoenkät med ungefär 1,5 års mellanrum. Den senaste mätningen gjordes i augusti 2014.

Enligt den har Hansels medarbetare haft en relativt hög arbetstillfredsställelse under de senaste åren. Snittbetyget för Hanselmedarbetarnas arbetshälsa var 3,8 på en skala mellan 1 och 5 (3,7 år 2012).

Man satsar på utvecklingen av chefsarbetet genom att regelbundet utbilda cheferna och kvaliteten på chefsarbetet mäts bland annat som en del av arbetshälsoenkäten. År 2013 gjordes det en 360-gradersmätning av ledarbeteendet på Hansel, där cheferna själva utvärderade chefsarbetet, medarbetarna direkt under dem, deras chefer och deras närmaste kolleger.

Resultaten behandlades på personliga fortbildningsmöten som användes som utgångspunkt för de individuella utvecklingsplaner som cheferna satte upp. Chefsfortbildning på företagsnivå anordnas för de punkter som behöver utvecklas i chefsarbetet.

Personalen gör saker tillsammans

Ett sätt att skapa sammanhållning är att anordna gemensamma program och evenemang för personalen. Hansel uppmuntrar hela personalen att delta i de evenemang som anordnas av företagets personalklubb.

Personalklubben har under 2014 organiserat olika idrotts- och kulturevenemang, sommarfester och traditionella lillajulfester. Hansel har bland annat egna innebandy- och fotbollslag som deltar i hobbyserier.

De evenemang som har anordnats av personalklubben har varit populära bland personalen och programmet planeras och utvecklas i enlighet med personalens önskemål. Arbetsgivaren betalar en del av kostnaderna för evenemangen. År 2014 användes sammanlagt 34 439 euro till rekreation (36 656 euro år 2013).