Ansvarsrapport

Förmåner och belöning

Anställningsförmånerna för alla anställda är telefonförmån, motionssedlar, SAD:s resesedel, lunchsedlar och olycksfallsförsäkring för fritiden. År 2013 började Hansel erbjuda sina anställda en tillfällig barnskötare för vård av sjukt barn som en anställningsförmån.

Bolagets personal kan utnyttja en omfattande företagshälsovårdsservice som förutom sjukvård på allmänläkarnivå också omfattar bland annat jourbesök på läkarcentral och specialistkonsultationer. Företagshälsovårdens verksamhet är förebyggande.

Hansel följer det finanspolitiska ministerutskottets direktiv om belöning av företagsledning och nyckelpersoner. Hansels styrelse fastställer årligen resultatpremiemålen.

Resultatpremier och andra förmåner

Från början av år 2013 ändrades resultatpremiemodellen för att motsvara det finanspolitiska ministerutskottets ställningstagande den 13 augusti 2012, enligt vilket resultatpremien för en anställd högst får uppgå till 15 procent av årslönen.

En resultatpremie för exceptionellt goda prestationer från bolagets och löntagarens sida kan betalas ut till en medlem i ledningsgruppen, som högst kan uppgå till 30 procent av årslönen. Under 2014 var grunden för utbetalning av resultatpremier enligt bolagsstyrelsens beslut kundtillfredsställelse och personliga prestationer.

År 2014 betalade Hansel resultatpremier till ett värde av 554 915 euro exklusive sociala avgifter. Resultatpremierna betalas ut i april 2015. Visstidsanställda omfattas inte av belöningssystemet. I övrigt har visstidsanställda arbetstagare samma förmåner som ordinarie anställda.

Utbetalda resultatpremier (exklusive sociala kostnader)

2014 2013 2012 2011 2010
tusen euro 492 319 307 266 455

Rätt till tjänstebil har fast anställda som behöver bil för att utföra sina arbetsuppgifter. Bilens beskattningsvärde dras av från förmånstagarens totallön. Åtta av Hansels anställda hade en tjänstebil i slutet av 2014.

Bolaget har år 2007 tagit en tilläggspension från ett försäkringsbolag för verkställande direktören. Den årliga avgiften är 9 714 euro (inklusive livförsäkring). Verkställande direktörens pensionsålder är 63 år.