Ansvarsrapport

Case: Polisen rullar över hela landet

Polisen har över 1 700 bilar varav drygt hälften är patrullbilar med beteckning: piketbilar och personbilar. I fordonsparken ingår dessutom motorcyklar och skotrar samt båtar. Bilarna skaffar polisen via Hansels ramavtal.

Huvudparten köps in, men de senaste åren har man även tagit in några civilbilar med leasingavtal.

– Mängden bilar som anskaffas varje år varierar, men i regel handlar det om omkring 160–170 bilar. Man tar in mellan fem och tio motorcyklar, säger materialhanteringschef Jouni Jantunen på Polisstyrelsen.

Utrustningen gör polisbilen

En bil som köpts in från en avtalsleverantör genomgår en process då den förses med utrustning innan den blir en splitterny polisbil redo att användas.

– Vi får chassit från leverantören och sedan byggs utrustningen enligt bilens användningssyfte. Att till exempel utrusta piketbilar är ett krävande och omfattande arbete, som sköts av en egen underleverantör till oss, beskriver Jantunen.

Personbilar, motorcyklar och skotrar förses med lättare utrustning, och de ansvarar en annan underleverantör för.

Polisens arbetsuppgifter, som exempelvis att övervaka den allmänna ordningen och undersöka brott, ställer särskilda krav på fordonen. Även stadskörning medför särskilda utmaningar. Bilarna går oftare på tomgång än vanligt, och man kör inte alltid enbart på vägar, vilket gör att bilarna måste vara tåliga. Även landsvägarna medför utmaningar; ju längre norrut man är desto större behov har man av fyrhjulsdrift.

Många fördelar med ramavtal

– Det är en stor fördel att man inte behöver upphandla själv. Det är en krävande och lång process, säger Jantunen sammanfattningsvis.

Även kostnadsfördelarna är betydande när man gör rikstäckande anskaffningar av stora volymer. För leverantörerna är det lockande att få möjligheten att stå för hela statsförvaltningens varu- och tjänstebehov.

Jouni Jantunen har varit med och tagit fram ramavtalet i kundarbetsgruppen. Det är ett tämligen välfungerande system.

– Vi får möjlighet att påverka fordonens egenskaper och vi har fått bilar som gör att arbetet fungerar, säger Jantunen tacksamt.

I kundarbetsgruppen diskuterar man vilka fordonsklasser man behöver och vilka egenskaper som krävs hos bilarna för olika användningssyften och uppgifter. Man bedriver ett nära, fortlöpande samarbete med andra säkerhetsmyndigheter som ständigt utvecklas.

– I ett litet land är det bra att använda gemensamma krafter, säger Jantunen sammanfattningsvis.

Experthjälp vid egna upphandlingar

Utöver ramavtal har polisen använt sig av Hansels experthjälp, som exempelvis utbildning och rådgivning.

– Dessutom har Hansel varit till hjälp när vi har gjort ett antal egna upphandlingar, säger Jantunen och konstaterar att man har haft goda erfarenheter.

På det stora hela har samarbetet med Hansel fungerat smidigt.

– Man lyssnar på våra synpunkter och önskemål, och vi har inte råkat ut för några situationer då det inte har fungerat. Vi är nöjda med de nuvarande ramavtalen och samarbetet, avslutar Jantunen.