Ansvarsrapport

Case: Skatteförvaltningen använder bemanningstjänster flitigt

Ramavtalet för bemanningstjänster erbjuder mångsidiga lösningar för enheter inom statsförvaltningen. Skatteförvaltningens erfarenheter av inhyrd personal har varit uppmuntrande.

Huvudparten av finländarna fyller i sin skattedeklaration via webbtjänsten, men många skickar fortfarande in pappersversioner. Skatteförvaltningen anlitar årligen ett hundratal säsongsarbetare mellan februari och maj, som har till uppgift att lägga in och spara uppgifterna i skattedeklarationerna på ett noggrant och tillförlitligt sätt.

– Vi har ett uppenbart behov av ett stort antal medarbetare varje år, säger upphandlingsjurist Merja Kortesuo på förvaltningsenhetens ekonomitjänst.

– Inhyrd personal har varit en lösning som fungerat för oss. Det behövs extra arbetskraft på många orter, och arbetet med att lägga in uppgifterna är en del som lätt kan separeras från det övriga arbetet som tjänstemännen utför, beskriver Kortesuo.

Flitig användning av ramavtal

Skatteförvaltningens centraliserade, nationella modell har använts sedan slutet av 2011. Man har haft liknande arrangemang tidigare; det nuvarande verksamhetssättet fortsätter fram till slutet av ramavtalet som löper ut i september 2015.

En avtalsleverantör ansvarar för inhyrningen av personal, vilket man var lite nervös för innan.

– Vi hade ingen tidigare erfarenhet av leverantören, men efter att samarbetet inletts visade de sig vara tämligen kunniga, proffsiga och pålitliga, säger Kortesuo tacksamt.

– Samarbetet har fungerat felfritt, konstaterar Kortesuo och ger leverantören beröm för den flexibilitet de visat även i överraskande brådskande situationer.

Tillförlitliga proffs

Kortesuo tycker att det är särskilt bra att ha fått en bra och tillförlitlig leverantör som samarbetspartner via Hansel.

– Det hade varit betydligt mer arbetsamt om vi hade gjort upphandlingen själva. Hansel har de främsta och senaste expertkunskaperna om lagstiftningen inom upphandlingar och vi kan till fullo lita på att även de små detaljerna när det gäller leverantören är som de ska.

Tjänstelösningar för många behov

– Ur vår synvinkel fungerar ramavtalet för bemanningstjänster som det ska. Ur upphandlarens synvinkel är det viktiga att noggrant definiera vad man vill upphandla antingen innan upphandlingsprocessen inleds eller senast tillsammans med leverantören, säger Kortesuo.

Huvudparten av arbetsuppgifterna på Skatteförvaltningen är uppgifter som utförs av tjänstemän, vilket begränsar möjligheterna att använda sig av bemanningstjänster.

– I en verklighet av minskande personalresurser är det emellertid ett alternativ värt att överväga när den upphandlande enheten tydligt kan definiera vilka arbetsuppgifter det handlar om som inte innefattar utövande av offentlig makt, påpekar Kortesuo.

I tjänsteutbudet inom ramavtalet ingår det utöver bemanningstjänster även rekryterings- och direktsökningstjänster samt karriärplanering och stödtjänster för omplaceringar.