Ansvarsrapport

Vi gör lyckade upphandlingar tillsammans

Hansels servicelöfte, som riktar sig till alla våra intressegrupper, är ”Vi gör lyckade upphandlingar tillsammans”. För att säkerställa ett bra slutresultat strävar Hansel efter att ha ett bra samarbete med kunder och leverantörer.

Kund- och leverantörsperspektivet beaktas i samband med upphandlingsprocessen. Dessutom säkerställer man att samarbetet och verksamheten fungerar även under avtalsperioden.

För att utveckla samarbetet under avtalsperioden anordnar Hansel olika typer av evenemang riktade till kunder, avtalsleverantörer och andra intressegrupper.

Expertdagen

HanselForum Expertdagen som hölls i januari 2014 lockade till sig nästan 200 av bolagets kunder till Helsingfors mässcentrum. Under dagen fick de möjligheten att ta del av avtalsleverantörernas utställning och höra aktuella föredrag om bland annat ledningens konsulttjänster, arbetshälsovård och bemanningstjänster.

Kunderna hade möjlighet att diskutera med Hansels experter om tjänsterna och hur man använder dem. Kunderna förde även intensiva diskussioner med avtalsleverantörerna.

Det kom upp praktiska frågor om hur bland annat ramavtalen fungerar samt om förenklade upphandlingar och hur man förbereder sig för dem. Betydelsen av interaktion mellan kunder och avtalsleverantörer betonas i synnerhet inom upphandling av experttjänster.

Fordonsdagen

HanselForum Fordonsdagen lockade över 100 kunder och 30 avtalsleverantörer till Premier Park i Borgå på våren. På evenemanget presenterade man tillsammans med avtalsleverantörerna de mångsidiga ramavtalen inom fordon och transport, genom vilka man kan köpa in nästan allt till fordon och transporter.

Via avtalen kan Hansels kunder bland annat skaffa elbilar och bilar med låga utsläpp. Dessutom kan de skaffa utbildning i exempelvis ekonomisk körning. Cleantech-projekt och värnande om miljön har blivit en större del i statsförvaltningens upphandlingar. Den trenden syns över hela linjen i såväl leverantörernas produkter och tjänster som i deras egen verksamhet.

Fordonsdagen var en utmärkt samlingsplats för kunder och leverantörer. Det fördes många bra diskussioner och utbyttes erfarenheter i en avslappnad atmosfär. Hansel fick gott om positiv återkoppling under dagen, som kan användas för att utveckla nya lösningar.

Statens upphandlingsdag

I slutet av september anordnade Hansel Statens upphandlingsdag tillsammans med finansministeriet, som samlade hundratals yrkesverksamma inom upphandlingar i Finlandiahuset. Eftermiddagens program bjöd på en kort överblick över läget för och utvecklingen av statens upphandlingsväsende.

Samarbete och ansvarsfullhet var återkommande teman i föredragen under dagen. Samarbetet inom arbetet med förnyelsen av upphandlingslagen, statens upphandlingsväsendes utvecklingsprojekt, HANKO-projektet, och de samordnade upphandlingarna väckte intresse och gav upphov till diskussioner.

I öppningsanförandet till evenemanget betonade arbets- och näringsministeriets statssekreterare vikten av att använda de gemensamma skattemedlen på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Staten måste vara en kunnig och ansvarsfull inköpare, som kontrollerar vilken inverkan anskaffningarna har på samhället.

Statssekreteraren påminde de yrkesverksamma inom upphandlingar om att de har en central roll i att utveckla upphandlingslagstiftningen. I och med att upphandlingarna blir mer mångsidiga och komplicerade efterlyste han tydliga men mer flexibla regler och betonade vikten av samarbete mellan leverantörer.