Ansvarsrapport

Miljömärke

Statsrådets principbeslut om främjande av hållbara miljö- och energilösningar i offentlig upphandling som förnyades år 2013 förutsätter att man tar hänsyn till miljöperspektivet i alla offentliga upphandlingar.

I planeringen av upphandlingar på Hansel utreder en projektgrupp om det är möjligt att ta hänsyn till miljöaspekter i upphandlingen. Om det inte är möjligt att ta hänsyn till miljöaspekter i upphandlingen eller det endast finns en möjlig aspekt att ta hänsyn till dokumenteras detta i enlighet med bolagets interna anvisningar.

Om man kunnat ta hänsyn till miljöaspekterna i ramavtalet i enlighet med två eller flera av de kriterier som Hansel satt upp tilldelas det Hansels eget miljömärke. I slutet av 2014 var 55 ramavtal av totalt 76 giltiga avtal sådana avtal i vilka man hade uppmärksammat miljöaspekterna (72 procent).

Det är inte alltid möjligt att ta hänsyn till miljöaspekterna. Exempelvis när det gäller ramavtal för tjänster inom organisations- och personalutveckling och andra motsvarande experttjänster är det ofta svårt att ta hänsyn till miljöaspekterna.

I Hansels ramavtal beaktas miljöaspekterna:

  • 1 i fastställandet av upphandlingsbehovet eller
  • 2 i fastställandet av kraven när det gäller syftet med upphandlingen eller
  • 3 lämplighetskraven eller
  • 4 som ett jämförbarhetskriterium eller
  • 5 i avtalsvillkoren.

Upphandling inom dataadministration

Datakommunikation
Videokonferenstjänster 2010 1 2 3 5
Mobiletelefoner 2012–2014 3 5
Telekommunikationstjänster 2014–2018 1 2 4
IT-utrustning
Utskriftsmiljö som helhetsservice 1 2 3 4 5
Nätutrustning 2010 2 5
Lagringslösningar 2011 2 4 5
Nätverkskrivare och tillbehörande tjänster  2012–2016 2 3 4 5
Multifunktionsapparater och tillbehörande tjänster  2012–2016 2 3 4 5
Servrar och tillbehörande tjänster 2013–2015 2 3 4 5
Konsumtionselektronik och AV-apparater 2013–2015 2 3 5
Datorer (PC/Windows) 2014–2016 2 3 5
Datorer (iOS/OS X) 2014–2016 2 3 5
Ruggade datorer 2014–2016 2 3 5
Programvara
Distributionskanaler för Microsoft-användarrättigheter 2012–2016 1 3
IT-tjänster
Maskinsal- och kapacitetstjänster 2013–2019 1 3 4 5

 

Upphandling av tjänster för förvaltningen

Ekonomihantering
Leasingtjänster 2013–2017 2 3
Betalningslösning  2013–2017 1 3
Leasingtjänster för fordon 2013–2017 2 3
Utveckling av organisationen och personalen
Företagshälsovårdstjänster 2013–2018 3 4 5
Konsultationstjänst för ledningen 2013–2017 3 5
Utbildningstjänster inom IT 2014–2018 1 2 3 5
Hantering av resor
Logitjänster i Bryssel 2011 4 5
Tågresetjänster 2011 1 5
Inrikes logi- och mötestjänster 2012 4 5
Båtresetjänster 2012 2 3
Resebyråtjänster 2012 3 5
Reguljärflyg 2013–2014 3 4

 

Upphandling av material och tekniska tjänster

Upphandling av fordon och transporter
Flytt och transporttjänster 2012 2 3 5
Biluthyrning och minileasingtjänster 2013–2017 2 3 5
Lätta fordon och släpvagnar 2013–2017 2 3 5
Bilar och utbildning i ekonomisk körning 2013–2017 1 2 3 4 5
Beställningskörningar 2014–2018 2 3 5
Arbetsmaskiner 2014–2018 2 3 5
Upphandling av material- och fastighetstjänster
Restaurangtjänster (Lokalers användartjänster) 2014–2017 2 3 5
El och VVS-anordningar 2011 2 3 5
Logistiktjänster för förbrukningsvaror inom storhushåll 2011 2 3 5
Lokalers användartjänster 2012 2 3 5
Livsmedel 2012–2016 1 2 3 5
Gas 2013–2017 3 5
Säkerhetsteknik 2012–2016; system och apparater 2 3 5
Städtjänster (Lokalers användartjänster) 2014–2017 2 3 5
Säkerhetstjänster (Lokalers användartjänster) 2014–2017 3 5
Helhetstjänster (Lokalers användartjänster) 2014–2017 2 3 5
Upphandling för kontor
Kontors- och IT-artiklar 2012–2016 2 3 4 5
Kontorsmöbler 2013–2018 2 3 5
Tryckeritjänster 2014–2018 1 2 3
Förmedling av inhemsk litteratur 2014–2018 2 3 4 5
Förmedling av utländsk litteratur 2014–2018 2 3 4 5
Upphandling av energi
El 2013–2017 2 3
Smörjmedel 2011 2 3
Drivmedel 2013–2017 2 3 5
Bränsleupphandling vid bensinstationer (yrkestrafik) 2014–2018 2 5
Bränsleupphandling vid bensinstationer 2014–2018 2 5

 

Samordnade upphandlingar i vilka man har tagit hänsyn till miljöperspektivet

Upphandlingssektor Bransch Samordnade upphandlingar 2014, M€ Miljön uppmärk-sammad 2014, M€ Miljön uppmärk-sammad 2014, % Miljön uppmärk-sammad 2013, % Miljön uppmärk-sammad 2012, %
Upphandling inom dataadministration Datakommunikation  32 9 28 32 29
IT-utrustning  85 83 98 92 91
Mjukvara  30 29 96 92 27
IT-tjänster och plattformlösningar  47 7 14 1 0
Totalt 194 128 66 64 55
Upphandling av tjänster för förvaltningen Ekonomihantering  51 43 85 87 93
Utveckling av organisationen och personalen  84 27 32 3 0
Hantering av resor  79 74 93 94 96
Totalt 214 144 67 56 54
Upphandling av material och tekniska tjänster Upphandling av fordon och transporter  51 51 100 97 94
Upphandling av material- och fastighetstjänster  70 60 85 85 71
Upphandling för kontor  64 55 87 86 86
Upphandling av energi  121 121 100 100 100
Totalt  307 288 94 94 92
Totalt  715 559 78 75 72