Ansvarsrapport

Trender som påverkar verksamheten

Ansvarsgruppen definierade vilka trender som påverkar Hansels verksamhet under 2013. I detta arbete behandlades globala megatrender, och bland dessa identifierades i synnerhet trender som påverkar Hansels verksamhet.

De viktiga megatrenderna som påverkar Hansels verksamhet är kopplade till världsekonomins utveckling, hållbar konsumtion och konsumentens ändrade ställning. Med den sistnämnda trenden syftar man i synnerhet på hur konsumentens roll har förstärkts och att företagen måste kunna erbjuda kunderna lösningar som fungerar väl och är lätta att använda. Hansels verksamhet påverkas också av olika tekniska trender, i synnerhet den kraftiga digitaliseringen av samhället.

Efter identifieringen av megatrenderna definierades trender som påverkar Hansels verksamhet på ett praktiskt plan.

Megatrender

Megatrendit_1 Megatrendit_2 Megatrendit_3

Megatrendit_en