År 2014

Nyckeltal

 

Samordnad upphandling branschvis

Tusen euro 2014 2013 2012 2011 2010 Förändring 13/14
Upphandlingssektor Bransch
Upphandling inom dataadministration Datakommunikation 32 296 32 299 30 491 25 413 23 017 0 %
IT-utrustning 84 692 79 585 83 705 81 480 84 171 6 %
Mjukvara 29 810 27 834 27 410 22 452 23 870 7 %
IT-tjänster och plattformlösningar 46 957 31 935 26 321 29 379 34 899 47 %
Totalt 193 756 171 653 167 927 158 724 165 956 13 %
Upphandling av tjänster för förvaltningen Ekonomihantering 50 725 51 356 40 141 31 463 35 702 –1 %
Utveckling av organisationen och personalen 84 365 86 605 83 893 76 264 68 979 –3 %
Hantering av resor 78 939 78 784 73 505 72 799 71 811 0 %
Totalt 214 030 216 745 197 538 180 525 176 492 –1 %
Upphandling av material och tekniska tjänster Upphandling av fordon och transporter 51 201 50 080 49 394 42 367 44 001 2 %
Upphandling av material- och fastighetstjänster 70 432 56 786 52 596 57 083 48 977 24 %
Upphandling för kontor 63 927 64 828 66 183 63 286 52 249 –1 %
Upphandling av energi 121 238 134 898 153 338 173 572 65 669 –10 %
Totalt 306 798 306 592 321 511 336 308 210 896 0 %
Totalt 714 584 694 990 686 976 675 558 553 345 3 %

Samordnad upphandling

Tusen euro

Ramavtal, top 15

Tusen euro 2014 2013 Andel Tillväxt
Elektricitet 81 415 90 879 11 % –10 %
Företagshälsovårdstjänster 61 138 65 923 9 % –7 %
IT-apparater 50 932 47 982 7 % 6 %
Teknisk IT konsultation 40 416 31 682 6 % 28 %
Leasingtjänster för apparatur 33 641 31 797 5 % 6 %
Reguljärflyg 31 404 32 958 4 % –5 %
Bränsle 30 497 36 292 4 % –16 %
Användartjänster for lokaler 28 798 23 960 4 % 20 %
Distributionskanaler för Microsoft-användarrättigheter 28 517 25 723 4 % 11 %
Bilar och utbildning i ekonomisk körning 26 326 28 814 4 % –9 %
Kontorsmöbler 25 062 22 825 4 % 10 %
Inrikes logi- och mötestjänster 23 116 22 740 3 % 2 %
Röstlösningar 18 611 17 662 3 % 5 %
Adb- och kontorstillbehör 15 860 17 917 2 % –11 %
Säkerhetsteknik 13 613 7 573 2 % 80 %
Övriga sammanlagt 205 238 190 262 29 % 8 %
Samordnad upphandling totalt 714 584 694 990 100 % 3 %

Samordnad upphandling enligt förvaltningsområde

Tusen euro 2014 2013 Andel Tillväxt
Försvarsministeriet 124 077 107 803 17 % 15 %
Finansministeriet 103 360 89 356 14 % 16 %
Undervisnings- och kulturministeriet 101 746 98 160 14 % 4 %
Arbets- och näringsministeriet 81 965 84 609 11 % –3 %
Inrikesministeriet 68 406 69 324 10 % –1 %
Kommunikationsministeriet 60 891 56 654 9 % 7 %
Justitieministeriet 38 525 45 014 5 % –14 %
Statsrådet 34 855 42 274 5 % –18 %
Social- och hälsovärdsministeriet 34 629 39 874 5 % –13 %
Jord- och skogsbruksministeriet 30 456 27 915 4 % 9 %
Riksdagen 11 705 12 080 2 % –3 %
Utrikesministeriet 10 737 13 652 2 % –21 %
Miljöministeriet 5 177 4 727 1 % 10 %
Europeiska unionens institutioner, organ och byråer 2 029 1 706 0 % 19 %
Republikens presidents kansli 1 103 1 404 0 % –21 %
Andel ej riktad till förvaltningsområde 4 921 436 1 % 1 028 %
Totalt 714 584 694 990 100 % 3 %

Utgifter

Tusen euro