År 2014

Styrelse

timo_laitinen_
Timo Laitinen, född 1958
styrelsens ordförande
juris kandidat
generaldirektör
Statskontoret
medlem av styrelsen sedan 2012

selena_savo_
Selena Savo, född 1973
styrelsens viceordförande
pedagogie magister
personalchef
Finansministeriet
medlem av styrelsen sedan 2013

tiina_lukkari_
Tiina Lukkari, född 1954
filosofie magister
inköpsdirektör
Alko Ab
medlem av styrelsen sedan 2010

rami_metsapelto
Rami Metsäpelto, född 1968
juris kandidat
överdirektör
Trafikverket
medlem av styrelsen sedan 2014

panu_kilpinen_
Panu Kilpinen, född 1974
merkonom
kundchef
Hansel Ab
medlem av styrelsen sedan 2013