År 2014

Bokslutets underteckning och revisionsanteckning

Helsingfors den 12.3.2015

Timo Laitinen, styrelsens ordförande
Selena Savo, vice ordförande
Tiina Lukkari
Rami Metsäpelto
Panu Kilpinen
Anssi Pihkala, verksamhetsdirektör

Revisionsanteckning

Över utförd revision har idag avgivits berättelse.

Helsingfors den 12.3.2015

KPMG Oy Ab
CGR-samfund
Jorma Nurkkala
CGR, OFR