År 2014

Ramavtalstjänster

Under 2014 gjordes sammanlagt 19 ramavtal (20 år 2013). Om man tar med delområdena kopplade till ramavtalen gjorde man sammanlagt 47 upphandlingar (77 år 2013). Hansel hade i slutet av året sammanlagt 76 ramavtal (74 ramavtal 31.12.2013) och inklusive delområdena fanns det vid årsskiftet sammanlagt 185 upphandlande enheter (164 år 2013). Hansel hade i slutet av 2014 sammanlagt 383 avtalsleverantörer (378 år 2013).

Hansels största ramavtal var Elektricitet, med ett upphandlingsvärde på 81 miljoner euro (91 miljoner år 2013). Det nästa största ramavtalet var Företagshälsovårdstjänster som uppgick till ett värde av 61 miljoner euro (66 miljoner euro år 2013) och det tredje största ramavtalet var Datorer och kringutrustning med ett värde av 51 miljoner euro (48 miljoner euro år 2013).

Räknat i euro utnyttjades Hansels ramavtal mest av förvaltningsområdena vid försvarsministeriet, finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet och inrikesministeriet. Användningen av ramavtal främjas huvudsakligen med hjälp av marknadskommunikation. Kunderna erbjuds förutom personlig service även mångsidiga elektroniska tjänster. Hansel anordnar varje år kund- och leverantörsevenemang med målet att främja försäljning inom och utbyte av erfarenheter om ramavtal.