År 2014

Utsikter och mål för 2015

2015 fortsätter Hansel att genomföra strategin, vilket innebär att bolaget antar en starkare roll i att utveckla statskoncernens upphandlingsväsende. Antalet samordnade upphandlingar beräknas öka i jämförelse med föregående år.  Till följd av sänkningen av den genomsnittliga serviceavgiftprocenten väntas Hansels intäkter från serviceavgifter sjunka. Sänkningen av serviceavgifterna har sin förklaring i beslut att minska serviceavgiften inom vissa ramavtal. Minskningen av serviceavgiften kommer kunderna till del i form av lägre priser. Omsättningen för experttjänsterna inom upphandlingar väntas öka ytterligare. Hansels ekonomiska läge förväntas förbli stabilt.

Hansel börjar använda det elektroniska konkurrensutsättningssystemet år 2015. Det är meningen att även Hansels kunder ska kunna börja använda det under 2015. Samarbetet med statskoncernens servicecentraler är fortsatt aktivt under 2015. Målet är att öka kostnadseffektiviteten för och förbättra kvaliteten hos statens upphandlingsväsende samt undvika överlappande arbete. Hansel bedriver ett regelbundet samarbete med bland annat Statskontoret, Senatfastigheter, Valtori, Palkeet och HAUS.

Hansel följer hanteringen av offentliga upphandlingar inom Europeiska unionen. Hansel är med i samarbetsgruppen för upphandlingsenheter inom gemensamma upphandlingar mellan europeiska länder. I den gruppen deltar förutom Hansel även bland annat följande upphandlingsenheter: Danska SKI, svenska Kammarkollegiet, österrikiska BBG, italienska Consip och portugisiska ANCP.