År 2014

Verkställande direktörens hälsning

Vårt mål vid Hansel är att uppnå inbesparingar i statens upphandlingsväsende. År 2014 steg värdet på de varor och tjänster som upphandlades genom våra avtal till en rekordnivå av 715 miljoner euro. Den centraliserade upphandlingsverksamheten ledde till inbesparingar på nästan 250 miljoner euro.
Förutom centraliserad upphandling erbjuder vi också våra kunder experttjänster beträffande konkurrensutsättningar. Dessa tjänsters popularitet har ökat – till och med över våra förväntningar. Allt som allt var Hansel år 2014 delaktig i statliga upphandlingar värda cirka en miljard euro.
Som en följd av de stora volymerna, har vi också ett betydande ansvar. Jag är stolt över hur vi i våra avtal har kunnat beakta miljöansvaret och det ekonomiska ansvaret. Vi har dock fortfarande mycket kvar att göra beträffande frågor som är relaterade till social ansvarsfullhet. Vi behandlar ansvarsfrågorna närmare i vår ansvarsrapport.
I den nya upphandlingslagen, som träder i kraft nästa år, förutsätts att upphandlingar konkurrensutsätts elektroniskt. Vi förbereder som bäst införandet av det elektroniska upphandlingssystemet i statsförvaltningen. Vi tror att våra kunder och leverantörer kommer att ha mycket nytta av att upphandlingsprocessen blir elektronisk. Med hjälp av digitalisering kan den administrativa bördan minskas och upphandlingarnas transparens ökas.
Samarbete är fundamentet för hela vår verksamhet – samarbete med kunder, leverantörer och andra intressenter. Jag vill varmt tacka alla våra samarbetspartners och Hansels utmärkta personal för det framgångsrika året 2014.